Chính sách

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

Chào mừng Quý Khách Hàng đến với https://phuckhanhtea.com/

Chính sách bảo mật thông tin này một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách cung cấp cho khách hàng các thông tin về cách thức thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Điều này giúp khách hàng yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ của website về trà.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Website chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng khi họ đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin được thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin về sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và liên hệ để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ để đáp ứng yêu cầu của họ và cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ những trường hợp được pháp luật cho phép hoặc được sự đồng ý của khách hàng.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba như đối tác vận chuyển hoặc nhà cung cấp dịch vụ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật hiện đại. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và các biện pháp bảo vệ khác để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng trên website.

5. Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền kiểm tra, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình từ website của chúng tôi, tức về chính sách bảo mật thông tin trên website về trà:

- Điều khoản và điều kiện:

Điều khoản và điều kiện của chúng tôi quy định các quyền và trách nhiệm của khách hàng và của chúng tôi khi sử dụng dịch vụ của website. Khách hàng nên đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thay đổi chính sách Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật thông tin của mình từ thời điểm này cho đến thời điểm khác mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách mới trên trang website của chúng tôi để khách hàng có thể tham khảo.

- Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Tóm lại, chính sách bảo mật thông tin trên website là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng một cách hợp lý và bảo mật thông tin của họ bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật hiện đại. Chính sách này sẽ giúp khách hàng yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách khác

Hotline
Hotline: